Офіційний сайт міста Коростень

http://www.korosten.osp-ua.info/
У Коростені презентовано Систему Управління Середовищем ISO 14001
28.03.2007

Коростень – одне з 6 міст України, в якому впроваджено систему управління якості на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

Тому логічним продовженням роботи стала презентація міжнародного стандарту ISO 14001, яка пройшла 26 березня у виконкомі Коростенської міської ради.

Представили систему консультанти організації «Молода демократія» (Польща).

Система Управління Середовищем - частина загальної системи адміністративного управління з організаційною структурою, системою планування і розподілу відповідальності, розробленими методами і процедурами, наявністю ресурсів, необхідних для реалізації екологічної політики.

Поява ISO 14001 - серії міжнародних стандартів систем екологічного менеджменту на підприємствах і в компаніях - називають однією з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив. Що таке ISO 14001

Система стандартів ISO 14001, на відміну від багатьох інших природоохоронних стандартів, орієнтована не на кількісні параметри (об'єм викидів, концентрації речовини і т.п.) і не на технології (вимога використовувати або не використовувати певні технології, вимогу використовувати "якнайкращу доступну технологію").

Основним предметом ISO 14001 є система екологічного менеджменту - environmental management system, EMS). Типові положення цих стандартів полягають в тому, що в організації повинні бути введені і дотримуватися певні процедури, підготовлені певні документи, призначений відповідальний за певну область.

Основний документ серії - ISO 14001 не містить ніяких "абсолютних" вимог до дії організації на навколишнє середовище, за винятком того, що організація в спеціальному документі повинна оголосити про своє прагнення відповідати національним стандартам.

Такий характер стандартів обумовлений, з одного боку, тим, що ISO 14001, як міжнародні стандарти, не повинні вторгатися в сферу дій національних нормативів. З іншого боку, попередником ISO є "організаційні" підходи до якості продукції, (наприклад, концепція "глобального управління якістю" - total quality management), згідно яким ключем до досягнення якості є вибудовування належної організаційної структури і розподіл відповідальності за якість продукції.

Система стандартів ISO 14001 також використовувала модель міжнародних стандартів, що зарекомендувала себе, по системах контролю якості продукції (ISO 9000) відповідно до яких зараз сертифіковано більше 70000 підприємств і компаній по всьому світу. Перші стандарти з серії ISO 14001 були офіційно прийняті опубліковані в кінці 1996 року.

Передбачається, що система стандартів забезпечуватиме зменшення несприятливих дій на навколишнє середовище на трьох рівнях:
Організаційний - через поліпшення екологічної "поведінки" корпорацій.
Національний - через створення істотного доповнення до національної нормативної бази і компоненту державної екологічної політики.

Міжнародний - через поліпшення умов міжнародної торгівлі.

Чи потрібні стандарти ISO 14000 підприємствам ?

Стандарти ISO 14001 є добровільними. Вони не замінюють законодавчих вимог, а забезпечують систему визначення того, яким чином компанія впливає на навколишнє середовище і як виконуються вимоги законодавства.

Коростенський міський виконавчий комітет